Konkurs na okładkę ROMANA

Sesja się skończyła, a Roman ma dla Was kolejną niespodziankę! Ogłaszamy instytutowy konkurs na zdjęcie na okładkę 😃

Fotografie powinny być waszym dziełem i widocznie nawiązywać do krajów romańskojęzycznych (mogą dotyczyć na przykład architektury, przyrody, kultury lokalnej, ubioru…). Zgłoszenia nadsyłajcie na nasz adres mailowy roman.redakcja@gmail.com do 30 marca (przypominamy, że nabór tekstów trwa do 15 marca!).

Każda osoba może wysłać od jednego nawet do dziesięciu zdjęć. Zgłoszenia zostaną następnie losowo ponumerowane i anonimowo rozpatrzone przez członków Redakcji, a zwycięzca (zwycięzcy) będą wymienieni/wymienione na stronie tytułowej nowego numeru Romana. Do dzieła! 😃

Konferencja (R)EWOLUCJE

(R)EWOLUCJE – CALL FOR PAPERS
Redakcja Czasopisma Studentów UJ “ROMAN” oraz Koło Romanistów IFR UJ mają przyjemność zaprosić Państwa na studencko-doktorancką konferencję naukową pod hasłem “(R)EWOLUCJE”. Zachęcamy do zgłaszania odczytów przede wszystkim z dziedzin: literaturoznawstwo, językoznawstwo oraz przekładoznawstwo, lecz pozostajemy otwarte i otwarci na wszelkie tematy okołohumanistyczne. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej w dniach 13-14 maja 2022, termin wysyłania zgłoszeń (formularz poniżej) upływa 15 marca 2022, zaś informacje o zakwalifikowaniu wystąpienia zostaną wysłane najpóźniej 15 kwietnia 2022. Planowana jest również publikacja pokonferencyjna.
Komitet naukowy konferencji zostanie zaprezentowany w późniejszym terminie.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

(R)ÉVOLUTIONS – APPEL À CONTRIBUTIONS
La rédaction de la Revue d’étudiant·e·s de l’Université Jagellonne ROMAN et le Cercle des Romanisant·e·s de l’Université Jagellonne ont le plaisir de vous inviter à participer au colloque étudiant-doctorant intitulé « (R)ÉVOLUTIONS ». Les domaines de recherche qui nous intéressent le plus sont : les études littéraires, la linguistique et la traductologie ; cependant, nous restons ouvert·e·s à toutes les contributions axées sur les humanités, dans le sens vaste. L’évènement aura lieu en ligne, le 13 et le 14 mai 2022. Nous attendons vos déclarations d’inscription jusqu’au 15 mars 2022 (lien vers le formulaire en bas). L’information sur l’acceptation de vos propositions des contributions sera envoyée avant le 15 avril 2022. Après le colloque, nous espérons pouvoir publier un ouvrage collectif.
Le comité scientifique sera présenté bientôt.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

(R)EVOLUTIONS – CALL FOR PAPERS
The editorial board of the Jagiellonian University Student Revue “ROMAN” and the JU Student Association for French Studies are pleased to invite you to a student-doctoral conference entitled “(R)EVOLUTIONS”. We hereby kindly encourage you to submit lectures mainly in the fields of: literary studies, linguistics and translatology, although we remain open to all topics related to humanities. The conference will be held on-line on May 13-14, 2022. The application deadline (form available below) is set on March 15, 2022 and information about qualifying lectures will be sent not later than April 15, 2022. A post-conference publication is also planned.
The scientific committee for the conference is to be announced shortly.
In case of any questions, we remain at your disposal.

FORMULARZ / FORMULAIRE / FORM :
https://forms.gle/pZn6cxJ9eWywkBJR6

FACEBOOK:
https://fb.me/e/1ptiZO5CY

Nabór tekstów na rok 2022

Szanowni i Drodzy,

jak co roku, Czasopismo Studentek i Studentów IFR UJ ROMAN otwiera nabór tekstów do kolejnego numeru! Czekamy na teksty naukowe, recenzje, przekłady i twórczość własną do 15 marca 2022 roku.

Przyjmujemy teksty traktujące o literaturze, języku oraz kulturze krajów romańskich, napisane w języku polskim, angielskim oraz w językach romańskich.

Prosimy o nadsyłanie ich na adres mailowy: roman.redakcja@gmail.com

Aktualnie obowiązujące normy redakcyjne możecie znaleźć pod adresem: https://czasopismoroman.wordpress.com/dokumenty/

Serdecznie zapraszamy!
Redakcja

Konferencja naukowa „Podteksty – drugie dna – pęknięcia”

Szanowni i Drodzy,

redakcja Czasopisma Studentów UJ „Roman” działająca w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie ogłasza, że w dniach 23-24 kwietnia 2021 odbędzie się w trybie zdalnym Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa, której temat brzmi: Podteksty – drugie dna – pęknięcia.

Interesują nas wszelkiego typu ukryte znaczenia tekstów, niejasności, szczeliny, metateksty, parateksty, zjawiska intertekstualne, laguny leksykalne, wątpliwości traduktologiczne itp., a także wszystko to, co zewnętrzne, a co wpływa na takie, a nie inne ukształtowanie bądź nakierowanie tekstu, czyli postać twórcy, tło historyczne i kulturowe itd. Aby móc wziąć udział w konferencji, należy do 15 marca 2021 roku przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy. Link do formularza dostępny poniżej:

https://docs.google.com/forms/d/1Ij8MU-GVmY5ckSl3KGlQ367h5G98gOAHcwugOqj77IM/edit

Na zaprezentowanie pracy każdy z referentów będzie miał 20 minut. Artykuły pokonferencyjne zostaną opublikowane w kolejnym numerze „Romana”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.

Link do platformy, na której będzie odbywała się transmisja wystąpień oraz inne szczegóły techniczne zostaną podane w późniejszym terminie.

Informacja potwierdzająca udział w konferencji zostanie przesłana najpóźniej do 5 kwietnia 2021 roku.

Komitet Naukowy:

 • dr Olga Bartosiewicz-Nikolaev
 • dr Karolina Czerska
 • dr Natalia Czopek
 • dr Agnieszka Kocik
 • dr Anna Oczko
 • dr Luca Palmarini
 • dr Marta Pawłowska
 • dr Anna Wolny

Redakcja czasopisma „Roman”

Konkursy literackie

Drodzy Studenci, Drogie Studentki,

pragniemy poinformować o organizowanych przez „Romana” tegorocznych konkursach literackich.

Pierwszy – konkurs na krótką formę literacką w języku polskim. Zapraszamy do przysyłania nam utworów lirycznych, epickich oraz dramatycznych o objętości do 7500 znaków. Prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w najbliższym numerze czasopisma ze stosowną adnotacją, a ponadto twórcy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich prac podczas wieczoru krótkiej formy, czyli spotkania poświęconego tekstom konkursowym. W jury konkursu zasiądzie redakcja „Romana” wraz z przewodniczącym w osobie pana dr. Jakuba Kornhausera.

Drugi – konkurs na recenzję tekstu kultury w języku polskim. Tekst dowolny, od literatury przez film po fotografię. Recenzja nie może przekroczyć 10 000 znaków. Wyróżniona przez redakcję „Romana” recenzja zostanie opublikowana w kolejnym numerze czasopisma.

W przypadku prac konkursowych NIE jest wymagane dołączanie opinii pracowników naukowych UJ.

Poniżej zamieszczamy regulaminy konkursów.

REGULAMIN KONKURSU NA KRÓTKĄ FORMĘ LITERACKĄ:

 1. W konkursie mogą wziąć udział studenci i studentki wszystkich lat studiów z każdej filologii Instytutu Filologii Romańskiej UJ.
 2. Przedmiotem konkursu jest krótka forma literacka (wiersz, manifest, miniatura prozatorska/poetycka/dramatyczna etc.) o dowolnej tematyce.  Tekst powinien być napisany w języku polskim, a jego objętość nie powinna przekraczać 7500 znaków (ze spacjami). Utwór nie powinien być wcześniej publikowany.
 3. Każdy utwór powinien być opatrzony godłem (pseudonimem), natomiast dane autora (imię, nazwisko, filologia, aktualny adres mailowy) zamieszczone w osobnym pliku.
 4. Utwory należy przesłać na adres redakcji: roman.redakcja@gmail.com w formacie DOC, DOCX lub ODT oraz w formacie PDF.
 5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden utwór.
 6. Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2021 roku.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2021 roku. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach obrad jury.
 8. Utwory laureatów zostaną odczytane podczas spotkania poświęconego pracom konkursowym.
 9. Zwycięskie utwory zostaną opublikowane na łamach czasopisma „Roman”.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji utworów.
 11. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację wybranych utworów w Czasopiśmie Studentów UJ „Roman”, na stronie czasopismoroman.wordpress.com oraz na profilu facebookowym czasopisma.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: roman.redakcja@gmail.com

REGULAMIN KONKURSU NA RECENZJĘ TEKSTU KULTURY:

 1. W konkursie mogą wziąć udział studenci i studentki wszystkich lat studiów z każdej filologii Instytutu Filologii Romańskiej UJ.
 2. Przedmiotem konkursu jest recenzja tekstu kultury (wiersza, powieści, filmu, serialu, rzeźby, obrazu malarskiego, zdjęcia etc.) napisana w języku polskim. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 10 000 znaków. Recenzja nie powinna być wcześniej publikowana.
 3. Każda recenzja powinna być opatrzona godłem (pseudonimem), a dane autora (imię, nazwisko, filologia, aktualny adres mailowy) zamieszczone w osobnym pliku.
 4. Recenzje należy przesłać na adres redakcji: roman.redakcja@gmail.com w formacie DOC, DOCX lub ODT oraz w formacie PDF.
 5. Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden utwór.
 6. Termin nadsyłania recenzji upływa 15 marca 2021 roku.
 7. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 kwietnia 2021 roku. Laureaci zostaną poinformowani drogą mailową o wynikach obrad jury.
 8. Zwycięska recenzja zostanie opublikowana na łamach czasopisma „Roman”.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji utworów.
 10. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację wybranych utworów w Czasopiśmie Studentów UJ „Roman”, na stronie czasopismoroman.wordpress.com oraz na profilu facebookowym czasopisma.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: roman.redakcja@gmail.com

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Redakcja ROMANA

Nabór tekstów i nowe normy redakcyjne

Szanowni i Drodzy,

pragniemy poinformować, że rozpoczyna się nabór tekstów do nowego numeru Czasopisma. Potrwa on do dnia 15 marca 2021 roku. Prace należy przysyłać na adres roman.redakcja@gmail.com. Przyjmujemy teksty traktujące o literaturze, języku oraz kulturze krajów romańskich, napisane w języku polskim, angielskim oraz w językach romańskich. Prosimy o zapoznanie się z nowymi normami, według których należy zredagować prace.

normy

Zastrzegamy sobie prawo wyboru artykułów do publikacji.

Serdecznie zapraszamy do współtworzenia 21-go numeru „Romana”!

Redakcja